Endeligt på plads i det nye kontor på Bergsøesvej 6, Silkeborg. Kontoret ligger tæt op af produktionen hvor en del af vores kunders produkter bliver fremstillet, hvilket giver os en en fordelagtig mulighed for at produktionsoptimere vores kunders produkter.

Lancering af TS1500

I august blev gødningssprederen TS1500 lanceret på Langesø messen og vakte stor opsigt. Vi var med til lanceringen for at høre kundernes feedback.

Luft- gødningsspreder TS1500

Første enhed fra 0-serie produktion af gødningssprederen TS1500 begynder at tage form. GRAU Engineering har stået for udvikling og produktionsopsætning.

Fældeklo til juletræs- produktion

Videreudvikling af en fældeklo til juletræsproduktion er pt. på tegnebrættet hos GRAU Engineering. Fældekloen kan monteres på en Egholm redskabsbærer og er hydraulisk styret.

Kontakt os!

Vi kan hjælpe dig med at komme godt igennem alle eller enkelte faser af produktudviklingsprocessen - fra idé til produkt.

Vores hovedkompetence ligger indenfor 3D CAD maskinudvikling og fysisk prototyping. Samtidig siger vi gerne, at der er ingen opgaver, der ikke kan løses og investerer gerne egen tid og penge i at tillære ny viden indenfor vores felt.

Læs mere om vores specifikke kompetencer:

Igennem uddannelse og projekter har vi også fået erfaring med håndtering af udviklingsopgaver, hvor der kan søges komplekse og teknologiske løsningsmuligheder, som ikke nødvendigvis ligger indenfor de involveredes forhåndenværende kompetencer.